Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και Αειφόρος Ανάπτυξη
Bioclimatic Architecture and Sustainable Development (B.A.S.D.)
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με επιτυχία!
Διαβάστε σχόλια των συμμετεχόντων εδώ

Σχετικά με το πρόγραμμα

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας, στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci PLM, προσκαλεί ανέργους επί της ουσίας νέους πτυχιούχους και διπλωματούχους πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες, από όλη την Ελλάδα, να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα...

Φορέας Υποδοχής

Το IAAC ένα εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο αιχμής, αφιερωμένο στην ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής ικανής να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς στον 21ο αιώνα που αφορούν στην κατοικησιμότητα....

Διαβάστε περισσότερα...

Leonardo da Vinci

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση βρίσκεται στο επίκεντρο του προγράμματος Leonardo da Vinci, το οποίο- ως τομεακό πρόγραμμα του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Δια βίου Μάθηση - καλείται να συνεισφέρει στην ανάδειξη...

Διαβάστε περισσότερα...