Εκπαιδευτές Ενηλίκων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.3879, στο άρθρο 24 του Ν.4115 και στο άρθρο 38 του Ν.4186 από 1.9.2014 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.

 

Εδώ θα βρείτε οδηγίες για το πως μπορείτε να πιστοποιηθείτε ως εκπαιδευτής ενηλίκων ή εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων