Προγράμματα Εργαζομένων ΛΑΕΚ

ΛΑΕΚ επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων. Στα πλαίσια των προγραμμάτων δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.