Νέα γενιά σε δράση

Το «Νέα Γενιά σε Δράση» (Youth in Action) είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ένωσης για τους νέους ηλικίας 15-28 (σε ορισμένες περιπτώσεις 13-30). Στόχος του είναι να εμπνεύσει την αίσθηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα μεταξύ των νέων Ευρωπαίων και να τους εμπλέξει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ένωσης.

Το Youth in action είναι ένα πρόγραμμα για όλους! Προάγει την κινητικότητα εντός και εκτός των συνόρων της Ε.Ε., τη μη τυπική μάθηση και το διαπολιτισμικό διάλογο και ενθαρρύνει την ένταξη όλων των νέων, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τους υπόβαθρο.

Το Youth in action είναι ο διάδοχος του προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ (2000-2006). Με βάση την εμπειρία των προηγούμενων προγραμμάτων για τη νεολαία, το πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το αποτέλεσμα μιας ευρείας διαβούλευσης με τους διάφορους ενδιαφερόμενους στον τομέα της νεολαίας και έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις εξελίξεις και τις ανάγκες των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Young Blue Enterpreuneurs Across the World

enterpreuneurs

Σχετικά με το YBE

Ένα έργο που χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας περιφερειακών παράκτιων περιοχών.

Στόχοι του προγράμματος

Οι στόχοι του YBE επικεντρώνονται στην συνεργασία, την ενδυνάμωση και την ανταλλαγή νέων από τις παράκτιες περιφερειακές περιοχές με λιγότερες ευκαιρίες λόγω γεωγραφικών και οικονομικών παραγόντων.

Εταίροι

 • Το πρόγραμμα YBE αποτελείται από ένα σύνολο ομάδων από διαφορετικές ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές που εργάζονται από κοινού.
 • Youth Cabildo Of Gran Canaria
 • SPEGC
 • Mojo de Caña
 • The Gambia YMCAs
 • AKETH-DCT
 • PYXIDA
 • Northern Caribbean University
 • RISE
 • Solid Ambitions Africa
 • VEDA

Δραστηριότητες

Το YBE θα αναπτύξει διάφορες δραστηριότητες για την προώθηση της ανταλλαγής και της συνεχούς κατάρτισης μεταξύ των εταίρων του έργου. Η πρώτη θα είναι η "Blue Week Gran Canaria".

Link

http://www.youngblueacrosstheworld.es

 

Δείτε το video "Blue Week of YBE Project" εδώ