Ευρωπαϊκά προγράμματα

E.U. Projects Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ευρωπαϊκή συνεργασία με θεσμικά όργανα και οργανισμούς

 E.U. ProjectsΤο ΑΚΕΘ σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς / φορείς / εταιρείες, εφαρμόζει διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.

 

 

Πιο συγκεκριμένα το ΑΚΕΘ ασχολείται με τα ακόλουθα προγράμματα / υποπρογράμματα:

  • Leonardo Da Vinci - People in Labour Market (LDV - PLM)
  • Leonardo Da Vinci - Professionals in vocational Education and Training (LDV - VET PRO)
  • Leonardo Da Vinci - People in Initial Vocational Taining (LDV - IVT)
  • Grundvig (Multilateral, Partnerships)
  • Comenius (Multilateral, Regio)
  • Youth in Action
  • European Voluntary Service (EVS)
  • Culture
  • Media
  • Europe for Citizens