Ανθρώπινο δυναμικό

Το προσωπικό του ΑΚΕΘ είναι εξειδικευμένο στη διαχείριση Περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όσον αφορά την προώθηση και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την τεχνολογική καινοτομία και τα συστήματα διαχείρισης ολικής ποιότητας.

Η επιτυχής εκπλήρωση της αποστολής της ΑΚΕΘ βασίζεται στην ομόφωνη και συντονισμένη προσπάθεια των συνεργατών της. Οφείλεται επίσης στο συμπέρασμα ότι "οι άνθρωποι του ΑΚΕΘ " μοιράζονται τις ίδιες αρχές, την ίδια όρεξη για δράση και έργο και έχουν πλήρη κατανόηση των στόχων και των οραμάτων του οργανισμού.

Τα τμήματα του ΑΚΕΘ συνεργάζονται και δημιουργούν ομάδες για τον καθορισμό, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την ανάπτυξη των έργων και των προγραμμάτων.

Προσωπικό:

Ευαγγελία Ντόνα - Διευθυντής

Δημήτριος Μαγειρίας - Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Συμβουλευτική Τμήμα

Γεώργιος Σιώτας - Τμήμα Πληροφορικής και ΑΕΚΘ Lab

Αχιλλέας Κωστούλας – ΑΚΕΘ Lab

Το ΑΚΕΘ έχει επίσης εξωτερικούς συνεργάτες από διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς, προκειμένου να εφαρμόσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα .