Επαγγελματική κατάρτιση

Vocational TrainingΤο 2010 το ΑΚΕΘ πιστοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ), ως κέντρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με αριθμό πιστοποίησης : 2347-10.

Το ΕΚΕΠΙΣ είναι ένα καταστατικό όργανο που εποπτεύεται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με διοικητική και οικονομική αυτονομία. Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Γενικού Διευθυντή. Η αποστολή του Κέντρου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το σύστημα αυτό στοχεύει:

  • Στη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση
  • Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών κατάρτισης
  • Στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της επαγγελματικής κατάρτισης
  • Στη σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την απασχόληση και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
  • Στη διασύνδεση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (σύνδεση της αρχικής με τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση)
  • Στην προώθηση της δια βίου μάθησης

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekepis.gr

Ενδεικτικά προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών:

ΑΡΧΗ

ΤΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ

7/2/2007

24/2/2007

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

27/3/2007

12/4/2007

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

20/3/2007

28/4/2007

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - MARKETING

1/2/2007

17/2/2007

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30/3/2007

17/4/2007

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

13/2/2007

27/2/2007

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7/3/2007

23/3/2007

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

16/2/2007

7/3/2007

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9/2/2007

28/2/2007

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2/5/2007

7/7/2007

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΚΤΙΩΝ - Ασύρματα δύκτια - HOT SPOT- INTERNET

18/8/2007

7/10/2007

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

22/11/2007

23/11/2007

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ

20/11/2007

2/12/2007

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

30/10/2007

18/11/2007

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

15/12/2007

15/12/2007

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

18/2/2008

19/3/2008

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

27/3/2008

22/5/2008

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15/4/2008

5/6/2008

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - MARKETING

27/2/2008

26/3/2008

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - MARKETING

24/3/2008

21/4/2008

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - MARKETING

12/3/2008

31/3/2008

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - HACCP

7/2/2008

20/3/2008

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - MARKETING

3/4/2008

21/4/2008

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2/4/2008

18/4/2008

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3/3/2008

20/3/2008

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

29/4/2008

12/6/2008

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - MARKETING

29/4/2008

12/6/2008

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - MARKETING

12/3/2008

31/3/2008

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

14/7/2008

17/7/2008

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III

14/10/2008

11/11/2008

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING - ΣΧΕΔΙΟ MARKETING

29/9/2008

9/10/2008

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING - ΣΧΕΔΙΟ MARKETING

6/11/2008

2/12/2008

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MARKETING - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

23/10/2008

20/11/2008

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MARKETING - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

15/11/2008

10/12/2008

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

15/11/2008

10/12/2008

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΑΡΧΕΣ MARKETING

4/5/2009

12/5/2009

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

13/5/2009

19/5/2009

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

25/5/2009

26/5/2009

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

8/7/2009

24/7/2009

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15/10/2009

19/11/2009

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - HACCP

6/10/2009

12/11/2009

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

29/9/2009

10/11/2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - MARKETING

2/9/2009

18/9/2009

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15/9/2009

27/10/2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - MARKETING

27/8/2009

8/10/2009

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

15/9/2009

27/10/2009

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

5/11/2009

14/12/2009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - MARKETING

14/10/2009

23/11/2009

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

27/10/2009

25/11/2009

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

22/6/2009

8/7/2009

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

19/01/2012

28/02/2012

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

19/01/2012

28/02/2012

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

22/02/2012

16/03/2012

ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ - ΟΙΝΟΓΕΥΣΙΑ

03/01/2012

09/02/2012

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

16/01/2012

13/02/2012

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

24/01/2012

02/02/2012

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

13/03/2012

12/04/2012

ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ

09/12/2011

09/01/2012

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

15/12/2011

17/01/2012

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

01/02/2012

02/03/2012

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

23/01/2012

03/02/2012

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

07/12/2011

05/01/2012

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

07/12/2011

05/01/2012

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

01/03/2012

29/03/2012

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

29/02/2012

28/03/2012

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

13/03/2012

28/03/2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ LPG

13/02/2012

07/03/2012

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

29/03/2012

03/05/2012

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ