Ανάπτυξη λογισμικού

software development icon

Η ομάδα του ΑΚΕΘ και εξειδικευμένοι εξωτερικοί συνεργάτες, παρέχουν μια ποικιλία λύσεων λογισμικού, με στόχο την πιο ολοκληρωμένη οργάνωση των επιχειρήσεων αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης 

 

 

 

 

Software Solutions 

PMIS
CRM
Gamification
Training Evaluation's applications
Web design
Call center
Applications' interfaces