Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η ομάδα του ΑΚΕΘ σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς, που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη οργάνωση των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας και τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης.

Ενδεικτικά:

 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Επενδυτικά σχέδια και μελέτες (π.χ Αναπτυξιακός νόμος)
 • Μελέτες σκοπιμότητας
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
 • Μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών συμβουλών (πληροφορική, ενέργεια, περιβάλλον, κ.α)
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ερευνητικών Έργων
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων (Project Management)
 • Σχεδιασμός Εταιρικών δικτύων (Intranets, Extranets)