Πρόσφατες Δράσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Περισσότερα...

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας διοργανώνει Σεμινάριο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR - General Data Protection Regulation) Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι έννοιες, οι αρχές και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης του νέου Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ στο τηλ: 2431024697 

Prostasia prosopikon dedomenon

Περισσότερα...

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έναρξη Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας»

Περισσότερα...

Pilot implementation of π3 frameork by AKETH

AKETH chosen to be one of the Greek providers of lifelong learning that will participate in the conference held by the Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, regarding the pilot implementation of the π3 framework.

The π3 framework aims to create an open and feedback system in order to ensure the quality of educational services

The AKETH selected to be one of the organizations that will pilot implement π3.

Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

Στα πλαίσια της διαδικασίας για την χορήγηση οριστικών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄) το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (Α.ΚΕ.Θ.), πιστοποιημένος φορέας εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίων ή Λεβήτων να δηλώσουν συμμετοχή στα αντοίστιχα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες:Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών

 

Πρόσκληση συνεργασίας για το πρόγραμμα Vintage

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ), μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος VINTAGE, (http://www.vintageproject.eu), επιθυμεί να συνεργαστεί με δύο εθελοντές ανεξαρτήτου ειδικότητας.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ηλικία μέχρι 35 ετών
 • Διαμονή στην περιοχή των Τρικάλων για όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης των ενηλίκων/ηλικιωμένων

Άλλες ικανότητες:

 • Χρήση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (joomla, elxis, drupal, κ.λ.π.)
 • Γνώσεις ανακατασκευή, αναβάθμιση, εγκατάσταση υλικού / λογισμικού
 • Ικανότητα στην επικοινωνία
 • Προϋπηρεσία σε εκπαίδευση ενηλίκων
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα

Αρμοδιότητες:

 • Επεξεργασία ερωτηματολογίων
 • Data entry
 • Εκπαίδευση ενηλίκων/ηλικιωμένων
 • Ανακατασκευή παλαιών υπολογιστών & εγκατάσταση λογισμικού

Προσφέρονται:

 • Βεβαίωση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα VINTAGE με αναλυτική περιγραφή των αντικειμένων απασχόλησης
 • Μετακίνηση, διαμονή και εκπαίδευση, πέντε (5) ημερών στην Αγγλία, σε ειδικό λογισμικό για ενήλικες/ηλικιωμένους.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

 

 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέργων στις νέες τεχνολογίες

right_image

Το ΚΕΚ Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας, ενημερώνει τους δικαιούχους επιταγών κατάρτισης ότι πέρα του τυπικού προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 100 προσφέρει και τις ακόλουθες επιπλέον παροχές:
1)    Κάλυψη εξόδων μετακίνησης προς και από το ΚΕΚ

2)     Δωρεάν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας πέραν των υποχρεωτικών που θα καλύπτουν τις ανάγκες της πιστοποίησης.
b.     Προσομοίωση εξετάσεων πιστοποίησης για την καλύτερη υποστήριξη των καταρτιζομένων.

3)     a.     Παροχή δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, cd`s αυτοεκπαίδευσης)
b.     Κωδικός πρόσβασης σε σύστημα τηλεκατάρτισης,
c.     Τηλεκατάρτιση για τις τεχνικές εύρεσης εργασίας,
d.     Δωρεάν συμμετοχή στις επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης

ΝΕΟ! Τα αποτελέσματα των αιτήσεων έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα voucher.gov.gr. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με το σύστημα «επιταγής κατάρτισης» (training voucher).

Περισσότερα...

Πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέργων στις νέες τεχνολογίες

right_imageΣτόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν με το σύστημα «επιταγής κατάρτισης» (training voucher).

Περισσότερα...