Voucher για 75.000 ανέργους το 2014

logo2 110Τις 75.000 θα φτάσουν οι ωφελούμενοι από το νέο κύκλο του προγράμματος Voucher «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών» , που ξεκινάει τέλη Απριλίου. Το προγραμμα voucher απευθύνεται σε νέους ανέργους έως 29 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν έως 5 μήνες σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα.

 

Αίτηση!

Ειδικότερα, οι 50.000 δικαιούχοι των voucher θα ενταχθούν σε εταιρίες που ανήκουν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην του τουρισμού, και οι υπόλοιπες 25.000 σε επιχειρήσεις τριών συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας: το λιανικό εμπόριο και ειδικότερα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τον τουρισμό και τον κατασκευαστικό τομέα. Οι δικαιούχοι των voucher θα έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν μέσω των ΚΕΚ και θα κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση στις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Η συνολική αμοιβή για την κάθε θέση αναμένεται και να διαμορφωθεί, όπως και πέρσι που έτρεξε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος, από 2.400 έως 2.700 ευρώ ανά εργαζόμενο, με προοπτικές να επιδοτηθούν στη συνέχεια οι εταιρίες του ιδιωτικού τομέα ώστε οι προσωρινές θέσεις απασχόλησης να γίνουν μόνιμες.

 

Προϋποθέσεις: Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα voucher δεν αναμένεται να έχει διαφοροποιήσεις από το περσινό πρόγραμμα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τα εξής:

Α κατηγορία: Απόφοιτοι πανεπιστημίων/ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών:

  • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Οσοι πληρούν τα δύο παραπάνω κριτήρια και συμμετέχουν σε Επαγγελματικά Επιμελητήρια/ Ενώσεις.

Β' κατηγορία: Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

 

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στις οποίες δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα το Ελληνικό Δημόσιο και θα έχει συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης που παρακολούθησε ο ωφελούμενος.

(Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr/)

Διαδικασία και εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Η αίτηση μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

  1. Με την συμπλήρωση της κατάλληλης φόρμας στην σελίδα του προγράμματος (http://www.voucher.gov.gr/) όταν ανακοινωθεί το πρόγραμμα, με ατομική ευθύνη.
  2. Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την κατάλληλη αίτηση εδώ και απευθύνεστε με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΑΚΕΘ και σας παρέχουμε βοήθεια στις διαδικασίες της αίτησης. Επίσης σας ενημερώνουμε για την βαθμολόγηση καθώς και για τα αποτελέσματα (όταν αυτά αναρτηθούν). Επίσης μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στο ΑΚΕΘ για την αίτηση.

 

Όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον και συμπληρώσουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΚΕΘ, ή προσέλθουν στα γραφεία του ΑΚΕΘ για να τη συμπληρώσουν εντύπως, αποκτούν το δικαίωμα (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) να συμμετάσχουν στα Ευρωπαϊκά προγράμματα "Υouth in Αction" και "Leonardo Da Vinci" που υλοποιεί κάθε χρόνο το ΑΚΕΘ με προορισμούς Ευρωπαϊκές χώρες.
Tα προγράμματα θα σχεδιαστούν σύμφωνα με καθορισμένες θεματικές ενότητες που προδιαγράφονται από πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα. Για την απόκτηση προστιθέμενης αξίας, τα προγράμματα της θεωρητικής κατάρτισης των ωφελούμενων θα σχεδιαστούν με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του ECVET. Το ΕCVET (European Credit System for Vocational Education and Training), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, είναι ένα σύστημα για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το ΕCVET εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση. Από το 2009, η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες της ΕΕ, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη σταδιακή υλοποίησή του. Μέσα στα επόμενα χρόνια, αναμένεται και η επίσημη εφαρμογή του ECVET στη χώρα μας, γεγονός που θα δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσους έχουν ήδη προβεί στην παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που βασίζονται στα κύρια συστατικά του ECVET.

Αίτηση!

Για οποιαδήποτε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2431024697