Δύο νέα προγράμματα "ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ"

Ξεκίνησαν οι υποβολές αιτήσεων την Τρίτη 8/12/2015 για 2 προγράμματα "ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ".

1) Πρόγραμμα επιδότησης 100% ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ «ΕΣΠΑ – ΟΑΕΔ»

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται από τις 8/12/2015 και ώρα 10:00 έως τις 22/12/2015 και ώρα 23:59.

Δικαιούχοι – Επιχειρήσεις
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν τις δύο παρακάτω προϋποθέσεις:

i. έχουν προβεί στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας που είχαν τον Δεκέμβριο του 2014, με την πρόσληψη πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2015 έως και 31/8/2015, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης, τις οποίες και διατηρούν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όσο και διενέργειας του πρώτου επιτόπιου ελέγχου και για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος όπως ορίζεται παρακάτω, και

ii.δεν έχουν προβεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού που είχαν κατά το μήνα Δεκέμβριο.

Για περισσότερη ενημέρωση για το πρόγραμμα και αν είσαι δικαιούχος κάνε κλικ ΕΔΩ

 

 

2) Πρόγραμμα επιδότησης 100% ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ «ΕΣΠΑ – ΟΑΕΔ» 
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται, από τις 8/12/2015 και ώρα 10:00 έως τις 22/12/2015 και ώρα 23:59.

Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 1/1/2014 έως και 31/08/2015.

Επιπλέον, αφορά σε ανέργους που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα που δεν είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος.

Για περισσότερη ενημέρωση για το πρόγραμμα και αν είσαι δικαιούχος κάνε κλικ ΕΔΩ

 

Τέλος, όλα τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις και ιδιώτες που αναμένονται να προκηρυχθούνε μπορείτε να τα δείτε και στην επίσημη ιστοσελίδα κάνοντας κλικ ΕΔΩ

 

εσπα οαεδ