Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 728 θέσεις

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2016).

 

oaed2

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε επιβλέποντες φορείς του Υπουργείου Πολιτσμού & Αθλητισμού (ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2016).

 

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενοους, εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά 15/04/2016 και λήγει 25/04/2016. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

 

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, έχουν μόνοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα.
  5. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
  6. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.