Σεμινάρια για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για εκπαιδευτές ενηλίκων

Το ΚΕΚ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ διοργανώνει σε Πανελλαδικό επίπεδο σεμινάρια 105 ωρών για τη συμμετοχή όλων των πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων.


Το κάθε σεμινάριο θα έχει διάρκεια 105 ώρες και θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο
Blended Learning, δηλαδή συνδυασμό Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης καθώς και Δια ζώσης Εκπαίδευση.
Με τη βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου που θα εκδώσει το Πανεπιστήμιο και την εγγραφή σε ένα οποιοδήποτε μητρώο εκπαιδευτών ο καταρτιζόμενος θα μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Ουσιαστικά δηλαδή το σεμινάριο αυτό αντικαθιστά την επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών σε Ενήλικες που απαιτεί ο ΕΟΠΠΕΠ.


ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το κάθε σεμινάριο θα φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει:
65 ώρες Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης
35 ώρες Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης
5 ώρες Εκπαίδευση Δια Ζώσης

 

Οι ώρες της Τηλεκατάρτισης θα πραγματοποιηθούν μέσω των προσωπικών υπολογιστών των ενδιαφερόμενων, ενώ οι ώρες τις Δια Ζώσης Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν στο ΑΚΕΘ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Φουρνονησίων 4 - ΤΡΙΚΑΛΑ


ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το σεμινάριο αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του υποψήφιου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης και την ένταξή του στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ. Η ένταξη αυτή αποτελεί και τη μόνη επιλογή για να είναι κάποιος εισηγητής σε σεμινάρια που απαιτούν πιστοποιημένους εκπαιδευτές (για παράδειγμα τα προγράμματα VOUCHER). Κλάδοι ειδικοτήτων με αρκετή απήχηση στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι για παράδειγμα: Οικονομία-Διοίκηση, Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες, Τουρισμός, Αγροτικά κ.α.


Επίσης ο πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων:
Α) Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών (με σύμβαση έργου) για τα Δημόσια ΙΕΚ.
Β) Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών (με σύμβαση έργου) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).
Γ) Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών ΙΕΚ και ΣΔΕ.
Δ) Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Στελεχών (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, Οργάνωσης κλπ) για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους.
Ε) Υπάρχει ψηφισμένη διάταξη (εδώ και κάποια χρόνια) η οποία δεν εφαρμόστηκε ακόμη στην οποία αναφέρεται ότι για να διδάξει κάποιος σε Ενήλικες (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ κλπ) θα πρέπει να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ.
Είναι βέβαιο ότι στο εγγύς μέλλον θα εφαρμοστεί διότι είναι Ευρωπαϊκή Οδηγία.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το κόστος του σεμιναρίου είναι:
340€ για όσους έχουν ενεργή κάρτα ανεργίας
400€ για όλους τους υπόλοιπους
 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε απορίες.

 

banm