Νέο πρόγραμμα για ανέργους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου

Νέο πρόγραμμα για ανέργους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου. Αιτήσεις έως 16/04/2018.

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής E΄ κύκλου αιτήσεων των ωφελουμένων της Πράξης "Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής ". Η ημερομηνία υποβολής αρχίζει από 15/03/2018 και λήγει την 16/04/2018 και ώρα 23:59μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το ΑΚΕΘ. Τηλ: 2431024697 - 2431200250.

facebook1