Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του ΑΚΕΘ "PLEASE"

Το ΑΚΕΘ συμμετέχει στο έργο «Please Let Enjoy a Seniors’ Experience» (PLEASE) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα COSME της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.

Ο σκοπός του έργου PLEASE είναι η ανάπτυξη ενός τουριστικού προϊόντος για ηλικιωμένους ταξιδιώτες και η υλοποίησή του σε τέσσερα κράτη-μέλη της ΕΕ (Μάλτα, Βουλγαρία, Ελλάδα και Ισπανία). Απευθύνεται σε περίπου 32 ηλικιωμένους που θα επισκεφτούν ένα πέμπτο κράτος-μέλος, συγκεκριμένα την περιοχή Αμπρούτζο της Ιταλίας. Πιο ειδικά, το έργο προσφέρει σε μια ομάδα οχτώ ηλικιωμένων από κάθε χώρα την ευκαιρία να μάθουν α) πώς να επιλέγουν έναν τουριστικό προορισμό (όχι μόνο τις πρωτεύουσες των κρατών) σύμφωνα με τα χρήματα που διαθέτουν και τα ενδιαφέροντά τους, β) να γίνουν οι δοκιμαστές ενός πιλοτικού τουριστικού προϊόντος που θα διεξαχθεί στο Αμπρούτζο της Ιταλίας, γ) να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν το προϊόν, και δ) να μπορέσουν να ταξιδέψουν ξανά με βάση την εκπαίδευση που θα λάβουν και την εμπειρία που θα αποκτήσουν. Επιπλέον, το έργο προσφέρει σε δύο ξεναγούς από κάθε χώρα την ευκαιρία α) να μάθουν για το προϊόν που προωθείται μέσω του έργου, β) να μελετήσουν την επαναληψιμότητα του μοντέλου και γ) να συμμετάσχουν σε μια διεθνή κοινότητα τοπικών ξεναγών ειδικευμένων σε θεματικές διαδικτυακές προσφορές και σε λύσεις σχετικές με τον πειραματικό τουρισμό.

Το έργο «PLEASE» αποτελείται από 9 εταίρους από 5 χώρες που εκπροσωπούν τους ηλικιωμένους, τις τοπικές κυβερνητικές αρχές, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Στην Ελλάδα το έργο υλοποιεί το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΤΗ-ΚΕΚ).

 

please