Εναρκτήρια Συνάντηση Εταίρων για το Erasmus+ KA2 2015-1-TR01-KA201-022552

ese-project logo webΤο Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού σχεδίου «e-Services Education» με κωδικό 2015-1-TR01-KA201-022552 που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Τουρκίας στα πλαίσια του Erasmus+.

 

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Anamur της Τουρκίας από 28 Φεβρουαρίου έως 4 Μαρτίου 2016, οι εταίροι:

ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη δράση  Erasmus+ KA2 Strategic Partnership for School Education /Between Regional Authorities

εξέφρασαν τις προσδοκίες τους και την πιθανή επίπτωση των δραστηριοτήτων του σχεδίου στο εκπαιδευτικό σύστημα και τους οργανισμούς τους.
και επικύρωσαν τα έγγραφα διαχείρισης του σχεδίου
Στα πλαίσια της επίσκεψης υλοποιήθηκε εργαστήρι με αντικείμενο τη χρήση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και τρόπους αξιοποίησής τους στη μαθησιακή διαδικασία.