Συμμετοχή των ΑΚΕΘ και Μουσικού Σχολείου στην 2η συνάντηση του προγράμματος En.Ga.G.E​.​

Συμμετοχή του ΑΚΕΘ και του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων στην δεύτερη εταιρική συνάντηση και στη δραστηριότητα κατάρτισης/διδασκαλίας του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο “EntrepreneurialGames  forGrowingEuropeans - En.Ga.G.E 

 

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας και το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων συνδιοργάνωσαν και συμμετείχαν τόσο στην δεύτερη εταιρική συνάντηση (08-09-02/2018) όσο και στην πρώτη Διεθνική Δραστηριότητα Κατάρτισης/Διδασκαλίας και Μάθησης/LTTA (05-11-02/2018) του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Entrepreneurial Games for Growing Europeans - EN.GA.G.E» που πραγματοποιήθηκαν στα Τρίκαλα.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του ERASMUS+ και συγκεκριμένα της δράσης ΚΑ2 – Στρατηγικές Συμπράξεις. Το σχέδιο EN.GA.G.E στηρίζεται στη σύμπραξη εθνικών διπλών συνεργασιών που απαρτίζονται από ένα δευτεροβάθμιο σχολείο και ένα συνεργάτη τεχνικής γνώσης από τις χώρες Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα και Γαλλία.

 

Εκτός του ΑΚΕΘ και του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων, στο εν λόγω σχέδιο συμμετέχουν ως εταίροι: το European Grants International Academy SRL, το Instituto Comprensivo Statate Panicale, το Universitatea Din Pitesti, το Palatul Copiilor Pitesti το Conservatoire National des Arts et Métiers des Pays –de- la –Loire και το Lycée René Couzinet.

 

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση των καλών πρακτικών στον τομέα της επιχειρηματικότητας εμπλέκοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές στο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή νέων ψηφιακών παιχνιδιών.

Κατά την διάρκεια της πρώτης Διεθνικής Δραστηριότητας Κατάρτισης/Διδασκαλίας και Μάθησης/LTTA, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη χρήση εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών και στη συνέχεια να τα αξιολογήσουν. Τα παιχνίδια αυτά αφορούν στη διδασκαλία της έννοιας της επιχειρηματικότητας και επιλέχτηκαν στην πρώτη φάση του σχεδίου.

 

Στην εταιρική συνάντηση οι συμμετέχοντες προχώρησαν στην αποτίμηση της μέχρι στιγμής πορείας του σχεδίου, προγραμμάτισαν τα επόμενα βήματα που στοχεύουν στις ομάδες εστίασης (focus groups) και την περαιτέρω αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών που έχουν επιλεγεί από τους εταίρους.

 

Παράλληλα με τις εργασίες του σχεδίου οι εταίροι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να ξεναγηθούν στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό. Επίσης είχαν και την ευκαιρία να επισκεφτούν τα Μετέωρα. Οι εταίροι επισκέφτηκαν το Μουσικό Σχολείο στην αίθουσα εκδηλώσεων του οποίου παρακολούθησαν συναυλία μικρής διάρκειας από το Μουσικό Σύνολο ¨Μοντέρνας Μουσικής¨, ένα από τα σύνολα του σχολείου.

 

 

 

 

01

 

02

 

03

 

04

 

05

 

06