ΤEΤΑΡΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MECVET

ΤEΤΑΡΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MECVETΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος MECVET - DevelopmentandTestofaModularECVETSysteminEurope, που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Τουρκίας στα πλαίσια του LeonardoDaVinci (Σχέδια μεταφορά καινοτομίας – TOI), πραγματοποιήθηκε από 04/06/2015 μέχρι 06/06/2016, στις εγκαταστάσεις του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) στα Τρίκαλα η τέταρτη εταιρική συνάντηση και το τεχνικό σεμινάριο των εταίρων του προγράμματος. Τους συμμετέχοντες εταίρους καλωσόρισε στο ΑΚΕΘ η Διευθύντρια κα Ντόνα Ευαγγελία ενώ υπεύθυνοι των δραστηριοτήτων της συνάντησης και του τεχνικού σεμιναρίου ήταν οι συνεργάτες του ΑΚΕΘ κος Κωστούλας Αχιλλέας και κος Στέφανος Σουφλιάς

1

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος MECVET - DevelopmentandTestofaModularECVETSysteminEurope, που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Τουρκίας στα πλαίσια του LeonardoDaVinci (Σχέδια μεταφορά καινοτομίας – TOI), πραγματοποιήθηκε από 04/06/2015 μέχρι 06/06/2016, στις εγκαταστάσεις του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) στα Τρίκαλα η τέταρτη εταιρική συνάντηση και το τεχνικό σεμινάριο των εταίρων του προγράμματος. Τους συμμετέχοντες εταίρους καλωσόρισε στο ΑΚΕΘ η Διευθύντρια κα Ντόνα Ευαγγελία ενώ υπεύθυνοι των δραστηριοτήτων της συνάντησης και του τεχνικού σεμιναρίου ήταν οι συνεργάτες του ΑΚΕΘ κος Κωστούλας Αχιλλέας και κος Στέφανος Σουφλιάς.

 

Ο κύριος σκοπός του έργου MECVETείναι η ανάπτυξη και δοκιμή ενός αρθρωτού συστήματος ECVET στο τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων στην Ευρώπη δίδοντας την ευκαιρία για αναγνώριση των προσόντων των ενασχολούμενων με το αντικείμενο ατόμων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας συμμετέχουν ως εταίροι και οργανισμοί, ινστιτούτα, εταιρείες, Πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς από τις χώρες: Τουρκία, Βουλγαρία, Ελβετία, Πορτογαλία, Γερμανία ενώ συντονιστής του προγράμματος είναι  η Κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης (GovernorshipofIstanbul).

Στην διάρκεια της εταιρικής συνάντησης παρουσιάστηκαν τόσο τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στις χώρες των εταίρων του προγράμματος που αφορά στην Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης και των Αναγκών το τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης (φροντίδα των ηλικιωμένων) και του πλαισίου ECVETόσο και η ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των ενοτήτων κατάρτισης που έχουν αναπτυχθεί τα πλαίσια του προγράμματος. Πραγματοποιήθηκε επίσης τεχνικό σεμινάριο (workshop) που αφορούσε στην χρήση και την διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CEMESτου σχεδίου και που αφορά στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων τν εν δυνάμει απασχολούμενων στον τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων.

 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις τοπικές αρχές της Περιοχής. Συγκεκριμένα μια συνάντηση και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων με την συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Τρικάλων κο Μιχαλάκη Χρήστο, του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και Αντιπροέδρου του Νοσοκομείου Τρικάλων κου Μπάρδα Κωνσταντίνου και του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας κου Τσίγκα Γεώργιου όπου τους δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουν θέματα μελλοντικής συνεργασίας των φορέων. Επίσης έλαβε χώρα συνάντηση στο Δημαρχείο Τρικάλων με την συμμετοχή της κας Μητσιάδη Βασιλική-Ελένη (Αντιδημάρχου Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας) όπου τους έγινε παρουσίαση (ιστορία και εξιοθέατα) της πόλης και της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων.

 

Τέλος οι εταίροι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να ξεναγηθούν στο Κουρσούμ Τζαμί (Τέμενος Οσμάν Σάχ) και στα Μετέωρα.

 

2

 

3