Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Το ΑΚΕΘ σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης UNICERT και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την έναρξη Μοριοδοτούμενου Σεμιναρίου για την Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, διάρκειας 400 ωρών. Τα νέα τμήματα ξεκινάνε 1η Δεκεμβρίου, με εγγραφές μέχρι 28 Νοεμβρίου.

 Intercultural-Training

Σε ποιους απευθύνεται

 • Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Δομές Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων.
 • Σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης που ασχολούνται με την εκπαίδευση μεταναστών, προσφύγων, ρομά, μουσουλμάνων και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 • Σε συμβούλους σταδιοδρομίας.
 • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικοτήτων που δύνανται να διδάξουν σε Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Σε Κοινωνιολόγους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς και σε άλλους επιστήμονες διαφόρων κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.
 • Σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν βασικές γνώσεις των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Επιπλέον, να πραγματοποιούν διδακτικούς σχεδιασμούς που να εναρμονίζονται με τη φιλοσοφία και τους στόχους της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, να οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, να αξιοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης της διδασκαλίας σε Δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε δομές Διά Βίου Μάθησης, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο, σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σε δομές διαμονής προσφύγων και μεταναστών και σε χώρους που εκπαιδεύονται ρομά, μουσουλμάνοι κ.λπ.

Θεματικές Ενότητες

 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Εννοιολογικό πλαίσιο, θεωρητικές προσεγγίσεις και προβληματισμοί
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία
 • Βιωματική μάθηση στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Η διαπολιτισμική διάσταση στην αρχική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Ζητήματα Εκπαιδευτικής πολιτικής
 • Βασικές αρχές εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Διεθνή παραδείγματα παιδαγωγικής ανάπτυξης του πολυπολιτισμικού σχολείου
  Το προσφυγικό φαινόμενο
  Το φαινόμενο της μετανάστευσης
  Εκπαίδευση Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
 • Στερεότυπα, Προκαταλήψεις και Ρατσισμός
  Σχολική βία και πολυπολιτισμικότητα
 • Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα
 • Η ζωή στη σχολική τάξη
  Η εκπαίδευση των ρομά στην Ελλάδα και διεθνώς
  H εκπαίδευση της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης
  Η εκπαίδευση των προσφύγων στην Ελλάδα
  Εκπαιδευτική και Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Σύγχρονες μέθοδοι Διδασκαλίας
 • Διδακτική Προσέγγιση της Διαπολιτισμικότητας
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και γνωστικά αντικείμενα
 • Διαπολιτισμικότητα – πολυπολιτισμικότητα και διαχείριση συγκρούσεων
 • Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
 • Μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Μεθοδολογία

 • Το σεμινάριο διεξάγεται με  Εξ Αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning) (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).
 • Γίνεται συνεχής ανατροφοδότηση των αποριών, ερωτημάτων και διευκρινήσεων από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή μέσω email.
 • Περιλαμβάνεται εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, πρόσθετο επιμορφωτικό εκπαιδευτικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, επιστημονικά άρθρα, διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και σχετική βιβλιογραφία.
 • Η τελική αξιολόγηση του σεμιναρίου περιλαμβάνει την εκπόνηση τελικής εργασίας, την υλοποίηση σύντομων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και αυτοαξιολογήσεων ανά θεματική ενότητα του σεμιναρίου.

 

Εκπτωτική πολιτική

 

Κατηγορίες εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση

 • Οι φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι καθώς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα λάβουν έκπτωση 15%.
 • Εκπαιδευόμενοι μέλη της Ο.Λ.Μ.Ε. και της Δ.Ο.Ε. θα έχουν έκπτωση 10%.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής στον ίδιο κύκλο σπουδών δυο ή περισσότερων ατόμων που συνδέονται με συγγένεια πρώτου βαθμού θα χορηγείται έκπτωση 10%.
 • Σε περίπτωση προκαταβολής του ποσού των διδάκτρων με την έναρξη των σεμιναρίων θα χορηγείται έκπτωση 10%.
 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας θα λάβουν έκπτωση 15%.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής, τριών ατόμων και πάνω οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων της τάξεως του 10% σε κάθε εκπαιδευόμενο.