Προγραμμα ΛΑΕΚ

Επιδοτούμενη κατάρτιση εργαζομένων - ΛΑΕΚ – αιτήσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν!

Στα πλαίσια του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49) έτους 2018, το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας θα υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης με ποικίλα αντικείμενα


Δικαίωμα συμμετοχής στα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν όσοι είναι εργαζόμενοι, ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, καθώς και εποχικοί (50 ένσημα και άνω την περίοδο 3/2017 - 2/2018)

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 40 ωρών και η αμοιβή κάθε καταρτιζόμενου ανέρχεται στα € 5 ανά ώρα, συνολικά € 200. Πιθανή ημερομηνία υλοποίησης δεύτερο εξάμηνο του 2019. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2431024697 για περισσότερες πληροφορίες και να επισκεφτείτε αυτή την σελίδα για να δείτε τα δικαιολογητικά και την αίτηση συμμετοχής για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσετε στο ΑΚΕΘ:

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (κυρίως Εθνικής)
  3. Νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διασταύρωση του Α.Φ.Μ.
  4. Αντίγραφο βεβαίωσης ενσήμων για την περίοδο 2017-2018 (Περίοδος από 03/2017 έως 02/2018) από το ΙΚΑ

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ